Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.

rezervace a vyzvednutí kotěte

Jak lze koťátko od nás rezervovat a jaký je postup:

1) Pročtěte si prosím CELÉ naše webové stránky, najdete tu odpovědi na 99% Vašich otázek.

2) Pokud máte zájem o koťátko, vyplňte prosím formulář v sekci "kontakt". Poslední políčko je prostor pro aktuální dotazy (především na specifika bengálek a naší ChS).

3) Na vyplněný formulář reaguji mailem, dořešíme dotazy z obou stran vč. orientační ceny.

4) Pokud Vás vyhodnotím jako vhodného kandidáta, zařadím si Vás mezi čekatele a sama se Vám ozvu, až pro Vás budu mít nějaké důležité novinky. Jde o seznam čekatelů, nikoli pořadník. Vždy hledám k danému kotěti majitele, ne naopak. Každé kotě má jiné předpoklady a povahu, každý majitel má jinou představu a očekávání. Důvěřujte chovateli, že zná své kočky nejlépe a snaží se je umístit tam, kam nejlépe zapadnou k oboustranné spokojenosti. Pokud je pro jedno kotě více vhodných zájemců, nejprve kontaktuji ty déle čekající. Je důležité, abyste dotazník vyplnili upřímně a podle sebe, jinak se může lehce stát, že Vám nabídnu úplně jiné kotě, než se k Vám reálně hodí.

5) Až bude koťatům 2 měsíce věku, sama kontaktuji vybrané zájemce. Můžeme se domluvit na telefonickém hovoru nebo "návštěvě přes videohovor" (vhodné pro zájemce, kteří k nám mají dlouho cestu nebo v době lockdownu) a dořešit další dotazy - především na aktuální koťata a náležitosti prodeje. Také zasílám kupní smlouvu k prostudování a odsouhlasení.

6) Osobní návštěva zájemců u nás a prostor pro zevrubné řešení jakýchkoli dotazů na všechna témata týkající se péče o kočku např. výchova, krmení, veterinární prevence příp. chov. Je nutné odjíždět s pocitem, že už "víte všechno", i když tak jako tak další otázky zřejmě vyvstanou až u Vás doma :)

7) 3 dny po první návštěvě se ptám, jak jste se rozmysleli a zda se domluvíme na závazné rezervaci konkrétního kotěte. Pokud ano, požádám o složení nevratného rezervačního poplatku a závazné rezervaci. 

Pokud během doby mezi rezervací a převzetím dojde k zásadní změně ve zdravotním stavu kočky, nabízím odstoupení od rezervace a vrácení rezervačního poplatku v plné výši nebo domluvu na snížení kupní ceny. Vyhrazuji si také právo kdykoli před předáním kotěte bez udání důvodů rezervaci zrušit z naší strany a vrátit rezervační poplatek v plné výši. Pokud dojde ke zrušení závazné rezervace z Vaší strany ať už z jakéhokoli důvodu, celý rezervační poplatek propadá ve prospěch chovatele. Důvodem je čas a informace, který Vám chovatel poskytl a také jako kompenzace za stažení kotěte z prodeje a odmítání jiných zájemců.

8) Vyzvednutí kotěte dle zákona není možné dříve, než ve věku 84 dní (aktuální ke dni 9.3.21). Pro chovatele SCHK je to 91 dní (aktuální ke dni 9.3.21) Berete prosím na vědomí, že to je NEJNIŽŠÍ MOŽNÝ věk, nemusí to však být optimální věk. Každý chovatel nejlépe ví, kdy je konkrétní kotě opravdu připravené odejít do nového domova. Je tak např. časté, že reálný věk odběru je vyšší např. z důvodu menšího vzrůstu kotěte, podstoupení kastrace+doba zotavení, dalších individuálních potřeb konkrétního kotěte aj. Já např. čekám, až sama kočka-matka kotě odstaví. Domluva na konkrétním datu odběru je tedy vždy individuální a respektuje nejlepší zájem kotěte a časové možnosti nového majitele. Ideálně se pak snažím odběr časovat na sobotu dopoledne nebo začátek dovolené (pokud si ji majitel kvůli kotěti chce vzít, ale rozhodně to není nutné). NENÍ PRAVDA, že čím dříve se kotě odebere, tím lépe. To je jen výmluva těch, kteří se chtějí kotěte rychle zbavit, aby se o něj už nemusel starat a investovat do něj. Každé mládě potřebuje především SVOU MATKU do doby, než je samostatné.

9) První dny a týdny s kotětem se uděje hodně nového :) Často teprve teď vyplavou různé palčivé otázky, které potřebujete řešit a ideální je konzultovat vše potřebné se "svým" chovatelem a veterinárním lékařem. Proto se na nás neváhejte kdykoli obrátit. Zajímá nás, jak se naše koťátka v nových domovech mají a každá zpráva a fotka nám udělá radost.

 

podmínky prodeje

Na našich koťátkách nám bude velmi záležet i poté, co odejdou do nového domova. Vybereme jim ten nejlepší možný domov a od nových majitelů očekáváme nadstandardní péči o svěřené zvířátko.

- majitel musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům
- oficiální a v dokumentech vedený majitel je pouze jeden. Doporučuji aby to byla primární pečující osoba - tedy člověk, který se o ni bude nejvíce starat a bude zařizovat např. návštěvy veterináře či byrokracii spojenou s kočkou. Pokud si kočičku pořizuje pár nebo rodina, mějte vyřešeno dopředu, kdo by se o ni staral v případě rozchodu.
- bengálská kočka je tzv. hybridní plemeno vzniké křížením kočky domácí a volně žijící (divoké) asijské leopardí kočky. Podíl divoké krve je cca 6,25% a bengálce zajišťují úchvatný leopardí vzhled, ale povahu a přítulnost domácí kočky. Bengálky jsou však mnohem více inteligentní, šikovnější, aktivnější, temperamentnější, hravější, se silnějšími loveckými pudy. Obvykle nestrpí chování a nošení v náručí. Bengálky rády a často vokalizují, jejich mňoukání není klasické tiché a ladné, ale spíše trochu vřískavé (rozhodně neštěkají, jak se občas píše :)). Jsou opravdu náročné na Vaši pozornost, čas a trpělivost a doporučila bych je spíše majitelům, kteří již mají zkušenosti s kočkou nebo aktivním psem. Z hybridních "polodivokých" jsou však bengálky ty nejmazlivější a nejmírnější. Bengálky jsou dále specifické určitými psími vlastnostmi, jako je ochota aportovat, učit se povely nebo skákat přes překážky. Chcete-li tedy trochu exotiky, ale jen ve vzhledu a aktivitě, je bengálka to pravé plemeno pro Vás.
- s pořízením kočky musí souhlasit všichni členové domácnosti (včetně Vašich případných domácích mazlíčků). V případě, že bydlíte v nájmu, doporučuji zajistit si předem i souhlas vlastníka nemovitosti. Bydlíte-li v rámci sdružení vlastníků či bytového družstva, je možné, že držení kočky v bytě upravují či jej zakazují stanovy. Informujte se předem a případně si zařiďte souhlas s držením zvířete.
- mám pozitivní zkušenost soužití bengálky a psů-kavalírů. Neodporučuji však bengálku do domácnosti s králíky, hlodavci, ptáky či rybami. Bengálky mají velice silný lovecký pud a i kdyby jste sim zabránili v zabití, budou její pokusy o útok zvířata nadmíru stresovat.
- Při držení kočky se musí majitel řídit zákony dané země. Povinnosti ze zákona se mohou měnit, informujte se o nich předem a pravidelně je sledujte.
- v případě, že se ze závažných důvodů nebudete o kočku moci postarat, vyhrazujeme si předkupní právo. Lze se domluvit i na přenechání novému majiteli či majiteli chovné stanice, avšak pouze po mém písemném souhlasu a osobním seznámení s novým majitelem. Nový majitel bude muset splnit všechny požadavky, které na majitele našich odchovaných koťátek klademe. Je zakázáno kočku prodat nebo darovat útulkům, množitelům a překupníkům. V případě porušení bude vymáhána pokuta.
- majitel se zaváže, že bude kočičce poskytovat veškerou potřebnou péči po stránce fyzické i duševní. Bude ji pravidelně, krmit, napájet, uklízet po ní,  dbát o její bezpečí atd. Zajistí jí pravidelnou preventivní veterinární péči. Rovněž mu bude v maximální míře věnovat svou pozornost, čas, lásku, bude si s ní hrát, mazlit se s ní, umožní jí možnost pohybu a odpustí zničené věci. Zajistí mu rovněž klidné místo na odpočinek a v případě dětí v rodině dohlédne, aby kočička nebyla přetěžována nebo aby jí nebylo ubližováno. Fyzické tresty jsou nepřípustné s výjimkou případů napadení.
- poskytnutí správné veterinární pomoci: Majitel bude s kočičkou chodit na pravidelné kontroly, očkování a odčervení. Pokud nezvládnete sami, pak i např. stříhání drápů, čistění uší apod. V případě akutního problému nebo jenom podezření musí majitel okamžitě vyhledat veterinární pomoc a zaplatit jakékoli nezbytné zákroky a péči. Ekonomická náročnost nesmí být důvodem k ukončení léčby. Při řešení případných zdravotních se bude řídit výhradně radami veterináře, nikoli "radami" z facebooku a podobně. Rovněž bude jako léčiva používat veterinářem navržené léky v daném množství a délce, je to nezbytné a klíčové pro úspěšnou léčbu. V žádném případě nesmí být taková léčba nahrazena alternativami typu čaje, homeopatie, modlitby, reiki, krystaly a dalšími nevědeckými metodami. Podobné postupy lze použít pouze jako doplněk po mém písemném souhlasu, se souhlasem veterináře a nesmí být v kontraindikaci s již probíhající léčbou. Je samozřejmě možné se o čemkoli poradit se mnou, nicméně nejsem veterinář a diagnostika na dálku je nemožná, v případě akutního problému můžete ztratit cenné minuty. Jsou zakázány jakékoli invazivní zásahy z estetických důvodů měnící exteriér kočky, kam spadá např. odstranění drápů. Majitel musí o kočku řádně pečovat až do jejích posledních dní vč. paliativní péče. Případné uspání(utracení) je možné pouze u kočky akutně umírající či trpící v nesnesitelných bolestech a to pouze se souhlasem veterináře. V případě chronických problémů by pro toto řešení bylo nutné doporučení veterináře a můj písemný souhlas. Majitel má rovněž oznamovací povinnost ohledně veškerých zdravotních problémů kočky. Kromě toho, že si to přejeme vědět, to v některých případech může být důležitá zpětná vazba pro náš chov. 
- majitel prohlašuje, že má dostatečnou finanční rezervu na neplánované veterinární výdaje či uhrazení škody třetí osobě způsobenou kočkou.
- pohyb bude kočce dopřán pouze v uzavřeném nebo jinak zabezpečeném prostoru. Není povoleno nechat kočku volně potulovat, neboť by to mělo za následek brzkou smrt (přejetí autem, roztrhání psem, zastřelení myslivcem, úraz, pozření myši nacpané jedem,...) nebo i kráděž.
využití kočky do chovu je možné jen s mým písemném souhlasem a tuto variantu je nutné konzultovat ještě před rezervací kotěte. Ne každá kočka je vhodná do chovu! V tomto případě můžeme doporučit vhodnější kotě. Povolený bude pouze chov koček s průkazem původu. V takovém případě bude nutné splnit všechny podmínky nastavené TICA i FIFE zároveň. Tam spadá např. zdraví kočky, minimální a maximální věk chovné kočky, maximální počet vrhů za rok a maximální počet vrhů za život. Chov bez PP je přísně zakázán! V případě, že kočka porodí koťata bez PP ať už úmyslně či neúmyslně, bude vymáhána pokuta!
- všechna koťata-mazlíčci budou před odchodem do nového domova vykastrována.
- majitel se zavazuje zůstat s námi v pravidelném kontaktu po celý život kočky. Stačí občas zaslat krátkou zprávu, jak se má a připojit fotku. Samozřejmě je vítaný i intenzivnější kontakt či ochota konzultovat vše ohledně kočičky od výběru krmiva až po průběh případné léčby. Dále je ohlašovací povinnost na nepříznivý zdravotní stav kočky či plánované zákroky, březost, ztrátu, zcizení nebo úmrtí kočky.
- kočku je potřeba pravidelně krmit kvalitní stravou. Kočka by měla žrát v malých dávkách v průběhu celého dne. Kočka je výhradní masožravec a minimální obsah masa ve stravě je 80-85%. Je nutné respektovat vyvážení živin a krmit tzv. kompletní stravou. Nelze např. krmit pouze svalovinou nebo 100% konzervami, protože by mohla trpět nadbytkem či nedostatkem některých látek (např. taurin), což by mohlo vést až k vážným zdravotním problémům či smrti. Takové konzervy se hodí spíše jako příkrm/přilepšení ke granulím. V případě, že se rozhodnete pro BARF, je nutné si tuto problematiky důkladně nastudovat a věnovat velkou péči správnému vyvážení živin. Je naprosto nepřípustné krmit kočku vegetariánskou/veganskou stravou, protože to neodpovídá jejím fyziologickým potřebám a i legislativně je to již považováno na týrání (odkaz).
- až budou dny kočičky u konce, zajistíte aby neskončila v kafilerii ale bude pohřbena do země nebo zpopelněna. 

Tyto podmínky budou součástí kupní smlouvy